Zateplovací fasádní systémy

Zateplení Zateplovací fasádní systém neznamená jen zateplení fasády. Je třeba zkontrolovat, případně vyměnit, okna či dveře a v neposlední řadě se zaměřit i na kvalitní zateplení střešního pláště. Zateplovací fasádní systém by měl být proveden vždy z komponentů certifikovaných v rámci jednoho zateplovacího systému.

Vnější zateplovací systémy jsou nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů. Obrovskou výhodou vnějších zateplovacích systémů je celistvost izolační vrstvy.

Zateplení zvenčí se provádí buď formou provětrávaných zateplovacích systémů, viz provětrávané fasády, nebo se používají takzvané kontaktní zateplovací systémy, viz kontaktní fasády. Kontaktní zateplovací systémy tvoří jednolitý celek jednotlivých vrstev systému. Technické důvody, proč zateplovat

zlepšení tepelné pohody v bytech odstranění kondenzace páry - příčiny vzniku plísní snížení teplotní dilatace konstrukce vytvoření nové ochrany původního povrchu snížení přehřívání budovy v letních měsících nové architektonické řešení vzhledu budovy

Ekonomické důvody, proč zateplovat

snížení energetické náročnosti budovy možnost zkrácení topné sezóny možnost volby investičně výhodnějších zdrojů tepla zhodnocení tržní ceny bytu